Szkoła Podstawowa nr 190
im. Jarosława Iwaszkiewicza


Zapraszamy - www.sp190.szkoly.lodz.pl